Министерството на електронното управление (МЕУ), Българският институт за стандартизация (БИС) и Българският институт по метрология (БИМ) утвърдиха Методиката за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване.

Това стана след приключването на общественото обсъждане на актуализираната версия на документа и разглеждането на получените в хода му становища, съобщиха от МЕУ.

Министерството на електронното управление е в готовност да започне процеса по удостоверяване на техническите устройства след получаването на машините от ЦИК.

Министерството поема като ангажимент пълната прозрачност, публичност и спазване на заложените срокове в процеса по удостоверяване на машините за гласуване.

При разработването на Методиката са използвани добрите практики, европейски и международни стандарти, както и националното и европейското законодателство.

На последните местни избори се наложи машинният вот да бъде отменен за първия. Причината за отмяната на машинното гласуване тогава беше, че удостоверяването на машините е извършено от зам.-министър на електронното управление, а не от министъра, който няма право да делегира правомощия за удостоверяване на свои заместници. За втория тур процедурата по удостоверяване беше спазена и в секциите имаше машини.