Всяка година се случват около 400 000 инцидента с електричество, от което има над 3 000 пострадали в световен мащаб. Токовият удар е опасен и животозастрашаващ. Само няколко милиампера са достатъчни да причинят тежки поражения в организма на човек, а ток, по-голям от 30 mA, може да доведе до смърт.

Плашещата статистика по-горе е предупреждение и причина да избягвате всякакъв директен контакт с тоководещи елементи като проводници, кабели, клеми и др. Добре е да се избягват и нетоководещи елементи, които са проводими и е възможно да са попаднали под напрежение вследствие на дефекти в изолацията или в случаи, че защитният проводник не е изправен.

Съществува опасност, ако разполагате с:

контакти с номинален ток по-малък от 32 А
верига, свързана с баня, перално помещение и плувни басейни
подвижно оборудване за използване на открито с номинален ток по-малък от 32 А
захранващи вериги за работни обекти, каравани, лодки за развлечение и пътуващи панаири
 

Как да изберете правилната дефектнотокова защита?

Международният стандарт IEC 60755 (Общи изисквания за безопасност за апарати за защита, задействани от остатъчен ток) дефинира четири основни типа дефектнотокови защити (типове AC, A, F и B) в зависимост от очакваната форма на вълната на остатъчния ток.

Тип А – подходящ за компютри, електроника, печки и миялни

Тип F – помпи, климатици и др.

Тип A-Sl – разработени за работа в сурова среда до -25°C

Тип B-Sl – кранове, асансьори и ОВК системи

Тип AC  е предназначен за откриване на чисти синусоидални остатъчни токове

В повечето случаи, очакваният ток на повреда е със същата честота и форма на вълната като захранващия (т. е. синусоидален 50 Hz), или защото повредата може да възникне само върху самите захранващи проводници (например, ако самият уред е от клас 2), или защото натоварването е резистивно приложение:

осветление с нажежаема жичка, електрическо отопление и бойлер
домакински уреди: микровълнова печка и малки битови уреди

Тип А е предназначен за защита срещу синусоидален и монофазен ток

В някои случаи очакваният ток може да съдържа пулсираща вълнова форма на постоянен ток, тъй като токът тече през токоизправител. Дефектнотоковите защити, които могат да откриват такива вълнови форми, са известни като тип А.

Пример за товари, които трябва да бъдат защитени с тип А, са:

компютърни и сокетни вериги, на които могат да бъдат включени захранващи или няколко електронни устройства
индукционни печки, перални, сушилни
машини с нелинейни елементи – двигатели, производствени машини и др.

Тип F – защита при различни честоти.

При няколко приложения очакваният ток на повреда може да съдържа композитни остатъчни токове с честоти от няколко херца до 1000 херца. Дефектнотоковите защити, които могат да откриват такива вълнови форми, са известни като тип F.

Товарите, които могат да бъдат защитени с този тип защити са еднофазни устройства от клас 1, съдържащи мотор, управляван от инвертор, като термопомпа, климатик или пералня със скоростни задвижвания.

Тип A-Sl

Работата на дефектнотоковата защита може да бъде повлияна от някои електрически и електромагнитни смущения, например мълнии. Такъв тип изключвания се повтарят често и са в ущърб на удовлетворяването на енергийните нужди на потребителя.

Неприятното изключване може да бъде причинено от различни фактори, свързани с външната среда и натоварванията.  Този тип се препоръчва за следните приложения:

  • за товари, генериращи високочестотни смущения: флуоресцентно или променливо осветление, мощно IT оборудване, помпи или двигатели с инвертори
  • за товари, при които непрекъснатостта на услугата е силно изисквана: IT стая, болници, студени помещения и т. н.
  • в тежка електромагнитна среда: честа опасност от мълния, резервирана мрежа или риск от работа с преходен ток

Защита Тип В

Това е защита подходяща за комбинация от честоти и компоненти за постоянен ток. В някои приложения вълновата форма на остатъчния ток може да съдържа различни други компоненти като: честоти по-високи от 50Hz, несинусоидални вълнови форми, вълнови форми, получени от изправителни схеми с шест импулсен мост или дори гладки постояннотокови устройства за остатъчен ток, способни да откриват такива вълнови форми. 

Приложения:

  • устройства, съдържащи мотор, управляван от трифазно задвижване с променлива скорост като: трифазен ОВК, асансьори, кранове
  • трифазни слънчеви панели
  • електрически превозни средства

Снимка: Schneider Electric

Сред възможностите на дефектнотоковите прекъсвачи, които ЕХНАТОН предлага е да осъществяват мониторинг на кабелната изолация и електрическите натоварвания, което ги прави често използвано решение за детекция на изолационни повреди и изключване на веригата с цел предотвратяване на разрушителните ефекти от силни токове на повреда.

Надеждното и навременно действие на дефектнотоковите релета, предлагани от компанията, ги превръщат в основно средство за защита от токов удар практически навсякъде. Приложенията на тези устройства непрекъснато нарастват и в резултат от популяризирането на електромобилността и възобновяемите енергийни източници.