Автомобилните производители започват масово да се завръщат към платината като основен материал за производството на катализатори, твърди Bloomberg. Мярката е продиктувана както от кризата в Украйна и международните санкции срещу Русия, така и от икономически съображения - колкото и куриозно да звучи, днес платината е по-евтината алтернатива.

В миналото платината бе основният метал, използван като катализатор на реакциите в автомобилните каталитични конвертори, или неутрализатори - приспособленията, които намаляват вредните вещества в отработилите газове. Заради високата й цена в последното десетилетие производителите започнаха масово да я заменят с паладий, особено в катализаторите за бензинови двигатели. Но повишеното търсене на паладий незабавно се отрази на цената му - от твърдо под 500 долара за унция в началото на века, днес тя е около 2000 долара за унция. Платината е едва около 950 долара за унция (1 унция е 28.3 грама).

Понастоящем автомобилната индустрия използва около 2.5 милиона унции платина годишно и над 8.5 милиона унции паладий. Подмяната на всеки милион унции паладий с аналогичното количество платина означава икономия от 1.05 милиарда долара по текущите цени.

Нарастващ проблем са и доставките - близо една трета от добивания паладий в световен мащаб се пада на Русия, докато при платината делът на поставената под все по-сериозни санкции държава е под 10 на сто.