Публикации в социалните мрежи твърдят, чe Eвропейският съюз иска да забрани ремонтите на автомобили, които са на повече от 15 години. Някои дори говорят за "изземване на автомобили в името на опазването на климата". Става дума всъщност за идеи за нови регулации за рециклирането на автомобили и регулациите за електромобилите.

През 2023 г. ЕК предложи промяна в начина, по който се рециклират автомобили, извадени от движение. Целта е да се предотврати износът на неизправни превозни средства, които представляват риск за околната среда и здравето. Излезлите от употреба автомобили трябва да са изрично описани като такива, след като са се превърнали в отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците и Закона за кръговата икономика.

Подкрепа, а не забрана

В тези предложения не се споменава нищо за забрана на ремонти. Нищо няма да спре автомобилите на повече от 15 години да бъдат ремонтирани, потвърждава и говорителят на ЕК Адалберт Ян. Всъщност някои от промените дори целят да подкрепят поправката на автомобили.
 
Друга част от предложенията обаче предизвика недоволство - най-вече преценката дали един автомобил подлежи на ремонт. Това не означава, че превозното средство автоматично ще се смята за неизползваемо, ако не отговаря на всички критерии. Ако едно от тези условия е изпълнено, ще се извършва индивидуална техническа оценка, за да се определи дали техническото състояние на автомобила позволява получаване на сертификат в държавата членка, в която е било регистриран преди ремонта, обясняват от Брюксел.

Излязъл от употреба

Основното е, че ако един автомобил повече не може да бъде регистриран заради технически неизправности, трябва да бъде изведен от употреба. Текстът обаче съдържа и предложения за критерии, според които даден автомобил може да се счита за излязъл от употреба - включително ако собственикът му вече не може да бъде установен, но също така и ако срокът за основен технически преглед е пресрочен с повече от две години. Последното предложение стана обект на особено много критики.

Съгласно германската наредба за излезлите от употреба автомобили те трябва да бъдат предадени на пункт за събиране, за обратно приемане или обект за разглобяване. В противен случай могат да бъдат наложени глоби. Тази практика обаче не е без изключения - превозните средства, които са в добро състояние, не е задължително да минават през тази процедура. Според Федералната служба за автомобилен транспорт в тази категория попадат около 800 хил. коли.

Европейската комисия всъщност планира да разшири възможностите за ремонт на стари автомобили. В постигнатия сега компромис за правото на ремонт обаче автомобилите бяха изключени. Именно това предизвиква критика от индустрията - планираните нови регулации биха поставили под въпрос възможността за реализиране на печалба от извършване на ремонти и съответно ще застрашат сектора.
 
Откъде са тези 15 години

Ема Бабин, адвокат по въпросите на околната среда и енергетиката, заяви, че "такъв 15-годишен срок не фигурира в текста". Едно възможно обяснение е свързано с описаната в регулациите за електромобилите продължителност на живота на един електрически автомобил, която се смята за 15 години. Това явно се е разбрало като опит на ЕС да постави краен срок на ползването на един автомобил - 15 години, и съответно да наложи забрана на ремонтирането на по-стари коли, пише capital. В регулацията обаче се посочва: "Разпоредбите не засягат съществуващите автомобили. Ако сега си купите нов автомобил, можете да го управлявате до края на експлоатационния му срок."

От германското представителство на ЕС също уверяват, че нищо в новото предложение не спира собствениците на автомобили да ремонтират превозните си средства, независимо колко стари са те. Освен това проектът за излезлите от употреба превозни средства все още не е правно обвързващ: държавите членки и европарламентът все още могат да предлагат изменения. След това ЕП и Съветът на ЕС трябва да гласуват окончателния проект.