В Пловдив и още пет общини в областта - Карлово, Куклен, Раковски, Родопи, Сопот ще се учи на ротационен принцип следващата седмица.

"Във връзка с положителна резолюция от министъра на образованието и науката на доклад на началника на РУО – Пловдив и предложение на РЗИ – Пловдив, за периода от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. се преустановява присъственият образователен процес и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5, 6, 8, 9 и 11 клас за всички училища на територията на общините: Карлово, Куклен, Пловдив, Раковски, Родопи, Сопот, както и за следните 9 училища: СУ „Васил Левски“, с. Маноле; ОУ „Георги Бенковски“, с. Бенковски; ОУ „Петър Бонев“, гр. Перущица; ОУ „Георги Караславов“, гр. Първомай; ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай; ОУ „Васил Левски“, с. Караджово; ОУ „Христо Ботев“, с. Поповица; СУ „Отец Паисий“, гр. Стамболийски, ОУ „Христо Ботев“, с. Йоаким Груево.", се посочва в насоките, изпратени към директорите на училищата.

Директорите на всички училища от изброените 6 общини и посочените 9 училища следва да създадат организация за ОРЕС за учениците от 5, 6, 8, 9 и 11 клас за периода от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. Учениците от 1, 2, 3, 4, 7, 10 и 12 клас продължават да се обучават присъствено.

Заповед на министъра на образованието и науката в тази връзка ще бъде публикувана в понеделник.