Петима души ще се борят за едно свободно място в Медицински университет-Пловдив. Изпитът по „Етика” се проведе днес. Той е вторият поред в графика на кандидатстудентската кампания. С него ще бъдат приемани желаещите да следват в специалностите „Медицинска сестра”,  ”Акушерка” и „Лекарски асистент”. Първият изпит по „Биология и химия”се състоя в петък.

Тази година приемът е подобен на предишни години, като интересът е голям. Регистрирани са 1279 човека, които ще кандидатстват в различни специалности.  За „Медицина” има 146 места, за „Дентална медицина” 73 места, а за “Фармация” 88 места.

Изпитът по „Склуптиране” за „Зъботехник” е насрочен за 6 юли, а изпитът за „Социална медицина и организация на здравеопазването” ще се проведе на 7 юли, сряда.

„Ковид пандемията създаде условия за промяна както в обучението, така и в начина на протичане на подготовката за кандидатстудентската кампания”, съобщи зам.-ректорът по „Учебна дейност” на МУ – Пловдив проф. д-р Ани Белчева.

Тази година Ден на кандидат-студента се проведе онлайн и при тези условия имаше един значителен интерес. Регистрацията за изпитите беше изцяло онлайн. По този начин имаше възможност и за популяризиране на всички специалности в МУ – Пловдив.

„Участвахме в различни кампании с български училища - това е във връзка с българската кандидатстудентска кампания, където освен основните магистърски програми, по които кандидатстват като „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”, обръщаме внимание и на „Медицинска сестра”, и „Акушерка“ като приоритетни в направление „Здравни грижи.”, каза още проф. Белчева.

От тази година в Медицински университет – Пловдив ще има обучение и в специалност „Лекарски асистент”, към която е проявен засилен интерес.

Университетът прави необходимото и за кандидат-студентите от чужбина. За тях се проведоха панаири за набиране на кандидати в онлайн среда. Изпитите за чуждестранните кандидати ще продължат и тази година в електронна среда. За българските кандидат-студенти изпитите остават само в присъствена форма.

„Създали сме условия, при които да има 50% заетост на залите, в които се провеждат изпитите, ще се носят предпазни маски, ще осигурим дезинфекция, така че изпитите да протекат нормално”, коментира още зам.-ректорът по „Учебна дейност” проф. д-р Ани Белвева.

Изпитите по „Биология и химия” и „Етика”се проведоха под формата на тест.