Детските градини стават безплатни от 1 април, вместо от октомври. Това каза вицепремиерът и финансов министър Асен Василев, очертавайки основната финансова рамка и подробности за Бюджет 2022 на специален брифинг пред медиите. Също от 1 април минималната работна заплата ще бъде 710 лева, до тази сума се увеличава и обезщетението за майчинство през втората година.

"Днес започват съгласувателните процедури по бюджета. Той вече е изпратен на социалните партньори. Очакваме в рамките на следващата седмица съгласувателните процедури да завършат, след което на 31 януари да бъде внесен в Народното събрание", обясни Василев.

По думите му, философията на този бюджет е доста по-различна от това, което е виждано до момента. "Това не е бюджет, който се опитва да изглади икономическия бизнес цикъл. Това е бюджет, който се опитва, и се надявам да постигне, трайна промяна в параметрите и в траекторията на икономическия растеж на страната", посочи той. 

В бюджета има три основни акцента: нарастване на капиталовите инвестиции, на инвестициите в хора и социална справедливост и подсигуряване на адекватен стандарт на живот за всички български граждани.

Заложено е намаление на безработицата и дефицит от 2,5% без COVID мерките, с COVID мерките - 4.1%. Няма как да има растеж, без да инвестираме в хората и капиталовата структура. По този повод е предвидено удвояване на капиталовите структури от 2,9% до 5,8% от БВП. Има 30% ръст на капиталовите инвестиции в общините. Бюджетът на БДЖ и НКЖ достига 663 млн. лв. Има допълнително 1 млрд. 671 млн. лв. за Републиканската пътна мрежа, с което бюджетът на АПИ достига до над 2.4 млрд. лв. Има 178 млн. лв. за капиталови инвестиции в болници, спортни площадки, 70 млн. за детски градини, възстановяване на концертни зали, музеи, галерии, опери, театри", обясни министър Василев. 

13 милиона лева ще се инвестират в безплатни детски ясли от 1 април, като 1125 лв. е средната издръжка на дете. 280 милиона лева допълнително ще отидат за доболничната помощ. 23 милиона лв. се дават за финансиране на медицинско обслужване в здравните кабинети на училища, ясли и детски градини. 

Учителските заплати се запазват на ниво 125% от средната работна заплата, което означава допълнително 315 милиона лева. 16 милиона се дават за подмомагане на храненето, за да имат нормални закуски децата.

70 милиона лева се отпускат за построяване и разширяване на детски градини, а 85 милиона лева се дават за безплатни детски градини за всички деца от 1 април. Родителите, които нямат възможност да запишат децата си там, ще има компенсации, обеща Василев.

90 млн. лв. допълнително се отпускат за повишаване ефективността на семейните помощи за деца. 56,7 млн. лв. ще отидат за подобряване на условията за приобщаване на социални групи и хора с увреждания. С 223 млн. лв. ще се обезпечи ефектът на минималната работна заплата и вдигането на коефициента на заплащането на личните асистенти. 50 млн. лв. ще отидат за целеви помощи за отопление.

10 млн. лв. ще бъдат дадени за увеличаване на дневния размер на обезщетението за безработица. 22 млн. лв. се дават за увеличение на размера на обезщетението за гледане на дете до 2-годишна възраст. Допълнителни 111 млн. лв. за увеличаване средно с 31% на стандартите на финансиране на социалните услуги и 852 млн. лв. са заделени за добавки към пенсиите за първите 6 месеца.

"С това достигаме общо разходи за социално подпомагане и грижи от 20 млрд. 755 млн. лв., общо разходите за здравеопазване - 8 млрд. 343 млн. лв., за образование - 6 млрд. 407 млн. лв. и общо капиталовите инвестиции - почти 10 млрд. лв. 

В спорта

9.5 млн. лв. допълнително се дават за осигуряване и възможности за развитие на елитния спорт, 3 млн. допълнително за провеждане на олимпийска подготовка, допълнителни средства за финансиране на детския спорт, извън програмите на МОН, 27 млн. лв. за спортни съоръжения. 

За култура

Българското кино ще бъде финансирано с 28 млн. лв. повече от тазгодишния бюджет, а 31 млн. лв. са предназначени за пряка помощ на творците, като компенсации. Актуализират се и мерките за сценичните изкуства. Националната библиотека ще получи допълнителни 2,5 млн. лв., планирани са пари и за ремонти на музеи, галерии и театри.