Избягваме да се ангажираме с решаване на сложни задачи, а най-слабите ни места като общество са пунктуацията и правописа. Спрямо международните стандарти за езикови тестове, всеобщата ни оценка се равнява на тройка. Това показват данни от инициативата „Животът няма аУтокорект“ на „Как се пише?“.

В продължение на 50 дни в социалната мрежа Threads, те публикуваха задачи по български език.

Средният резултат на правилните отговори на въпросите, свързани с правопис, е 54%, а при граматичните задачи – 57%. Според международните езикови стандарти това се равнява приблизително на оценка „среден 3“.

У нас прагът за вземане на изпита е едва 30% верни отговори, казват организаторите на анкетата.

„Тази тройка обаче си я пишем на цялото общество, защото се неглижира спазването на стандарти и критерии, и то на всички равнища“, казват още те.

„Едно от най-плашещите наблюдения в рамките на инициативата, е, че избягваме да се ангажираме с решаване на сложни задачи“, предупреждават организаторите.

Когато верният отговор в задачата се избира само от 4 отделни думи, се включват значителен брой потребители в социалната мрежа. Ако обаче има 4 отговора, всеки от които е цяло изречение, броят на участниците спада с три четвърти.

Неспособността да се осмисли изречението и липсата на концентрация се потвърждават от факта, че много често участниците в анкетите не забелязват частицата „НЕ“, изписана с главни букви, която индикира, че се търси в кой от посочените отговори няма грешка.

Прилагането на пунктуационната норма също е крайно разколебано и е трудно да се откроят конкретни правила, които не са научени.

При правописа положението е сходно.

 42% от анкетираните например не знаят, че думата порасна се пише без „т“, 76% не са наясно с правописа на думата заимствам и добавят едно излишно „в“ отпред. А 51% смятат, че се пише манияк вместо правилното маниак.

При граматичните правила се забелязва и неяснота относно правилната употреба на деепричастията. Сериозно затруднено е усвояването на правилата за използване на бройната форма (десет автомобила, но десет приятели), което се вижда и от статистиката на сайта „Как се пише?“ – те са търсени по-често от тези за пълния и краткия член например.

„За да се постигне реална позитивна промяна относно езиковата ни компетентност, трябва да се направи задълбочен анализ на сегашното състояние на нещата, както и на причините, които са довели до него“, смятат д-р Павлина Върбанова и Доротея Николова.