„Съюзът на българските парашутисти” награди собственика на фирма „Рефан България” ЕООД Ангел Попов за Принос в дейността на българските парашутисти за оказване на пълно съдействие и помощ при всички провели се мероприятия.

Той бе награден с почетен плакет и грамота, като достойната награда му беше връчена от члена на управителния съвет на „Съюз на българските парашутисти” Любомир Апостолов.

Освен, че Ангел Попов е член на съюза, той е и бивш парашутист, служил в съвместното командване на специалните операции, предаде TrafficNews.bg.

Сдружението „Съюз на българските парашутисти” е автономна, неправителствена, неполитическа, доброволна, военнопатриотична организация. Сдружението е юридическо лице, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ и вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел – като Сдружение за осъществяване на обществено полезна дейност за: организиране и осъществяване на дейности, допринасящи за развитието на теорията и практиката в областта на сигурността на страната, защита на своите професионални и социални интереси и развитие и утвърждаване на гражданското общество.

Сдружение „Съюз на българските парашутисти” бе учредено по идея на инициативен комитет, от Учредително събрание проведено на 25.09.2009 година в Пловдив с участието на 30 учредители.

Членовете на съюза, които са над 200 човека имат и свой дом, намиращ се на ул. "Братя Бъкстон" 61. Има и над 200 души симпатизанти, като една от основните цели за създаването на клуба е да бъде предоставена възможност на младежите с военно-патриотичното образование, да бъдат запознати с историята на парашутизма. Организацията помага и на бивши парашутисти, които са в тежко положение.