Финалното изпробване на системата за ранно оповестяване и предупреждение на населението за извънредни ситуации и бедствия BG-ALERT е днес! Досега тестовете бяха за отделни области, днешният е национален. Между 12:00 и 12:30 ч. потребителите на всички мобилни оператори ще получат текстово съобщение, което предупреждава за опасност. Не се стряскайте, това е тест!

Както и досега, тестовото съобщение ще бъде изпратено еднократно и ще е съпроводено от силен специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих (безшумен) режим на устройството. Целта е привличане на вниманието. След получаване на съобщението, всеки може да изключи звука, който придружава известието. Съобщението е с надпис, който зависи от версията на операционната система на устройството - на български или английски език. 

При реално възникнало събитие, в съобщението за предупреждение, което ще получават гражданите, ще има линк, който насочва към сайта на BG-Alert, където ще се помества допълнително информация. Предвижда се системата да започне да работи официално от началото на следващата година. Целта на тестовете е проверка функционирането на системата и населението да придобие представа за съобщенията и съпътстващото ги поведение на мобилните устройства.

Системата BG-ALERT е разработена съвместно от МВР и Министерството на електронното управление и има за цел да въведе система за ранни известяване при извънредни ситуации, бедствия и опасности.

Не се стряскайте! Тестват системата BG-ALERT в Пловдив и областта

Тестват системата BG-ALERT в 4 области

Системата за предупреждение няма да се използва при земетресения

Планираното тестване на системата BG-ALERT започва. Този път наистина