Прекрасна гледка на брега на Атанасовското езеро край Бургас. Не едно, а цяло ято птици от видя фламинго бяха снимани край езерото. Сивите екземпляри са млади, розовите птици са зрели. Характерният цвят на фламингите се получана чрез натрупването на пигменти от храната им в оперението, казват от местната община, които разпространиха снимките на Станислав Камбуров. 

Розовото фламинго живее край солени езера и морски лагуни. Храни се с планктон, червеи, миди, скариди, ларви на насекоми и други богати на каротиноиди храни. Благодарение на странната му извита човка, която влачи във водата, то може да прецежда и задържа микроорганизмите от плитките места.

Розовото фламинго, наречено още обикновено фламинго, е най-разпространеният вид фламинго. В Европа се среща в южна Франция и южна Испания. В Африка птицата е най-разпространена в Мароко, южен Тунис и Кения. Среща се и в Афганистан и северозападна Индия.

Макар и рядко, може да се види и в България.

Фламингото е сравнително голяма птица с дълги, тънки крака и достига височина 130-140 сантиметра. Теглото му достига 4 килограма. Цветът на перата му варира от бял до червеникав. Възрастните индивиди (след 3-тата година) са обикновено с нежно розов цвят като крилете им са червени, а маховите (летателни) пера са черни. Особена характеристика на фламингото е здравият, масивен, извит надолу клюн, с помощта на който филтрира храната от водата. В основната си част той е червен, а на върха черен. Подвижната част на клюна му (за разлика от повечето птици) е не долната, а горната. Цветът на фламингото се определя от количеството каротиноид в храната. Най-младите индивиди са с мръсно сив цвят, който след това преминава в бял (при все още недостатъчност на веществото каротиноид).