Всеки трети безработен у нас получава минималното обезщетение за безработица. Това показват данни на Националния осигурителен институт за миналата година.

Близо 40 на сто от хората, останали без работа, са взимали от 15 лв. до 25 лв. на ден. В сравнение с 2019 г. броят на хората с такива обезщетения е нараснал над два пъти, а делът им от общия брой получатели се е увеличил с 12,9 на сто.

С максимално обезщетение - от 74,29 лв. на ден, през 2020 г. са били едва 5,3% от всички безработни. Техният брой дори е намалял с 5,1% спрямо предходната година.

71,5% от всички, взимащи максималната сума, са с обезщетение, отпуснато по европейски регламенти. Това означава, че тези хора са работили в чужбина, където са получавали и по-високи заплати.

Най-често минимално обезщетение пък са получавали работници, чиито договори са прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, обясняват експертите на НОИ.

Размерът на обезщетението за безработица у нас се определя на ден. То е 60% от среднодневното възнаграждение или среднодневния доход, върху който са внасяни осигуровки на служителя за предходните 24 месеца.

Обезщетението не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер, който се определя всяка година със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За миналата година безработните получаваха минимум 9 лева на ден, но от 1 октомври 2020 г. заради пандемията прагът беше увеличен на 12 лева на ден.

Максималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2019 г. и 2020 г. е 74,29 лв.

Кризата с COVID-19 е нанесла най-сериозен удар върху пазара на труда в столицата, показват още данните на НОИ. Именно в София най-много хора са получавали обезщетения за безработица през 2020 г. - 13,8% от всички правоимащи.