Ако възникне пожар или друг инцидент, налагащ евакуирането на медици и пациенти от ДКЦ 1 в Пловдив, хората ще бъдат силно затруднени да напуснат сградата по установения ред.

Изискването да има евакуационен план, оказващ посоката за движение при настъпила авария, е изпълнено. За съжаление, стигайки до вратата, през която трябва да се излезе, се натъкваме на... катинар. За това сигнализира в мрежата пловдивчанин, посетил въпросното ДКЦ.

Така че - да се молим да няма поводи за евакуация, а ако стане нещо – бягаме си през главния вход.

Ето какво написа мъжът:

В ДКЦ 1. Табела ИЗХОД. Евакуационен план. И голям катинар на вратата, през която да се извърши напускане на сградата при бедствия или авария! Нямам разумно обяснение!