Напомняме, че заявления за издаване на български лични документи може да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение, гражданите могат да подават заявления за лична карта и/или паспорт във всяко районно управление, звено „Български документи за самоличност“ (БДС), на територията на областната дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес.

В рамките на работното време на съответните звена, гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено на БДС на територията на областта по постоянния им адрес. Съответно, готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.

Граждани следва да имат предвид, че в салоните за прием на заявление в определен период от време се извършва дезинфекция във връзка с разпоредени здравни противоепидемични мерки.