Вицепрезидентът Илияна Йотова, еврокомисарят за работните места и социалните права Никола Шмит и министрите Георги Гьоков, Иван Иванов и Христо Проданов откриха най-големия социален форум в Пловдив. Европейския форум на субектите на социалната и солидарната икономика ще продължи до 23 юни в Панаира.

“Вече няколко години сме заедно на изданията на Европейския социален форум тук в Пловдив, но форумът не е само няколко дни изложения. Нашият контакт е непрекъснат и с предприятията и фирмите, които вие сте построили в цялата страна и споделяте за вашите проблеми и най-вече успехи, които имате с президентската институция“, заяви вицепремиерът Илияна Йотова.

Йотова благодари на Националния съюз на трудово-производителните кооперации за добре свършената работа през годините.

„Много думички, като солидарност и справедливост, позагубиха смисъл в нашето тежко ежедневие,  но именно този съюз пази техния смисъл и подава ръка в трудни моменти на всички, които се нуждаят“, допълни още вицепремиерът.

Кметът на Пловдив Здравко Димитров подчерта и колко е важно да се създава работа на хора с увреждания, а не да се пренебрегват от обществото.

„Темата за социалното предприемачество е много актуална, особено в контекста на променящата се бизнес реалност. Община Пловдив има много добре развита социална мрежа, която е ориентирана към рисковите групи. Социалното предприятие за хора с увреждане е един отличен пример за създадените условия от местната власт, за пълноценен труд на уязвимите групи. Вече три години предприятието осигурява място, където хората със специфични нужди да развиват таланта си, а не да разчитат на помощи. Така успяваме да осигурим постоянна заетост на хора с увреждания, които изработват ръчно уникални сувенири и ги продаваме в два физически магазина,  както и в електронен такъв“ , коментира кметът на Пловдив Здравко Димитров.

Над 100 социални предприятия, кооперации и неправителствени организации от България и чужбина ще представят продуктите и услугите си по време на юбилейното издание на събитието. В изложението ще се включат и повече от 50 компании от конвенционалния бизнес, които ще запознаят аудиторията с политиката си за корпоративна социална отговорност. 

Събитието се организира от Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България и Министерството на труда и социалната политика.

По време на конференцията ще бъдат обсъдени теми, свързани с дигиталната трансформация и мястото и ролята на социалната икономика за повишаване икономическата устойчивост и конкурентоспособност на българската икономика. Акцент в дискусиите ще е и темата за социалната икономика в контекста на Европейския стълб на социалните права, както и финансирането на социалното предприемачество през следващия програмен период 2021-2027 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Националния план за възстановяване и устойчивост. Ще бъдат представени добри практики със значим социален ефект, както и връзката между корпоративния сектор и социалните предприятия.