Отпадане на задължението за полагане на вътрешен теоретичен и практически изпит за новите шофьори предлагат от Министерството на транспорта.

В портала за обществено обсъждане са публикувани промени в наредбите, регламентиращи условията и реда за обучението и изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

При сега действащата практика, преди да се явят на листовки пред ДАИ, бъдещите шофьори трябваше да положат успешен изпит по теория пред автошколата. След това водачите полагат и вътрешен изпит по кормуване и след това отиват на официален такъв.