Административният съд в Пазарджик е отменил предварително изпълнение на заповедта за отстраняването на Йордан Рогачев като шеф на МВР-Пловдив. Припомняме, че тя бе издадена на 18 юни от Бойко Рашков, който е служебен министъра на вътрешните работи, пише Trafficnews.

Със заповедта на Рашков срещу Рогачев е образувано дисциплинарно производство, като той бе отстранен временно от длъжност и е назначен дисциплинарно–разследващ орган, който да проведе дисциплинарно производство спрямо служителя.

Всъщност магистратите отменят само частично заповедта в частта ѝ за отстраняването на шефа на МВР, но не и образуването на дисциплинарно производство. 

Интересно е да се отбележи, че делото се е провело и е завършило с определение на 29 юни, но едва днес съдебният акт вижда бял свят. 

Исканията за връщането на поста, адвокатът на Рогачев формулира така: 

"Искането за спиране  е обосновано с непропорционалност между целта на наложеното ограничение  и конституционно гарантираното право на държавния служител на труд и социално осигуряване.Обосновават се доводи , в посока на това , че жалбоподателят е баща на две малолетни деца , за които той се грижи със своята съпруга, като такива грижи полага и за своята възрастна майка след смъртта на баща си. Твърди се , че жалбоподателят към момента на издаване на процесната заповед  е бил в отпуск по болест , а към момента на връчването й  и е в отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и ще остане без доходи.  Обосновават се доводи , че за него  и семейството му ще настъпят значителни и трудно  поправими вреди – както материални така и морални и това би нанесло травма на членовете на семейството му". 

Магистратите приемат, че изложените искания са резонни. 

"Незабавното изпълнение на заповедта за отстраняване на жалбоподателя от длъжност , ще има като пряка последица освен психологическия стрес за членовете на семейството му , но и един  дълъг период от време, през който те ще бъдат лишени от доходи ,включително и от такива за  поддържане на базовите потребности на двете малолетни деца , както и за осигуряване на елементарен минимум за нормални жизнени условия", пише в мотивите си съдът. 

Така с настоящото решение, Рогачев отново се оказва директор на МВР-Пловдив. Назначеният след него като шеф на МВР Петър Тодоров би следвало в момента да се води зам.-директор. 

Решението на пазарджишкия административен съд не е окончателно и може да се обжалва във ВАС.

Припомняме, че с встъпването на Служебното правителсто, Рогачев излезе в болничен за операция. След като той изтече, Рогачев пък пусна молба за отпуск по бащинство за дъщеря му, която е на 1 година и половина. Бащинството му бе разрешено и се очаква до края на годината Рогачев да се води шеф на МВР, но да бъде заместван, освен ако ВАС не реши друго.