Нова заповед забранява движението на МПС в Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“ за да се предотврати възникването на пожари.

 Забраната важи до 30 септември. Изключение се допуска само за МПС на дирекцията на парка, на МВР и Министерството на отбраната, на Държавните горски стопанства и за туристи, ползващи кътовете за отдих.

Забранените за движение на МПС пътища, по паркови участъци, са посочени в заповедта, която е публикувана на сайта на Национален парк „Пирин“.