Бъдещето на комплекса „Марица-изток” ще обсъдят министърът на енергетиката Владимир Малинов, заедно с кметовете в Старозагорско, както и представители на синдикатите.

Съгласно Плана за възстановяване и устойчивост страната ни пое ангажимент за намаляване на вредните емисии до 2030-та година, което се обвързва с затварянето на ТЕЦ-овете, работещи на въглища.

Според различни разчети работещите в ТЕЦ-а в Стара Загора са над 10 хиляди. От години се обсъжда какво е необходимо, за да може те да бъдат пренасочени към други дейности, така че да не останат без работа. По думите на служебния финансов министър е необходимо Планът за намаляване на мощностите да върви ръка за ръка с ясна стратегия за бъдещето на работниците.