На закрито заседание, проведено на 14.11.2023 г., Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение, с което установи, че две енергийни дружества, участници на пазара, са извършили нарушение относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT).

Енергийните дружества са:

1. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД
2. „КУМЕР“ ООД

Установените от КЕВР нарушения на Регламент REMIT са извършени от дружествата през януари и юни 2020 г. чрез търговски сделки, представляващи пазарна манипулация, предаде Businessnovinite.bg.

Наложените от регулатора имуществени санкции, за всяка от компаните, са както следва:

Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – град София в 14-дневен срок от съобщаването му.

Това е третото решение на енергийния регулатор за налагане на имуществени санкции на енергийни дружества за установена манипулация на пазара на едро. С решение от 25.11.2022 г. Комисията санкционира Националната електрическа компания (НЕК ЕАД) и още пет дружества, като им наложи имуществени санкции с общ размер от 1 258 419 лв. С друго решение, прието на 23.03.2023 г., КЕВР наложи имуществена санкция на „Енерджи Съплай“ ЕООД в размер на 165 238 лв. за извършена забранена манипулация на пазара чрез разслояване на нареждания и издаване лъжливи поръчки.