Държавата подготвя основен ремонт на Дюлинския проход

Проходът стига до Каблешково на юг и е единствената алтернатива на отсечката "Слънчев бряг - Обзор"


Поръчан е технически проект, ще се търси начин пътят да се включи в инвестиционната програма на АПИ, обяви строителният министър Петя Аврамова

Държавата ще търси начини за основен ремонт на Дюлинския проход. Избран е изпълнител за изготвяне на Технически проект за реконструкция на 65-километровата отсечка. Това обяви строителният министър Петя Аврамова на последния парламентарен контрол след въпрос на депутата от ГЕРБ Галя Желязкова. 

Дюлинският проход е единствената алтернатива на пътя между Слънчев бряг и Обзор. Той е в две области – Варна и Бургас. Трасето представлява  път III-906 Старо Оряхово – Обзор – Гюльовца – Каблешково.

Проходът е между Старо Оряхово и Каблешково и е единствената алтернатива на отсечката "Обзор - Слънчев бряг"

Настилката на третокласния път е силно компрометирана. Наблюдават се големи, много на брой дупки, асфалтът от двата края на платното за движение е натрошен, а банкети изобщо няма по самия проход. Това състояние на пътя от своя страна прави разминаването на две коли много затруднено. Нарушените експлоатационни качества на пътя  са от много години и състоянието му продължава да се влошава с всеки изминал ден.  Извършените ремонтни дейности на места са недостатъчни и се наблюдава малък ефект за самия път”, каза Галя Желязкова.

Тя изтъкна, че това създава дискомфорт, особено при интензивния трафик през лятото.

Желязкова попита има ли планове за извършване на основен ремонт на пътя и в какви срокове са те.

Министър Петя Аврамова обясни, че в инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура” за 2019 г. е заложено изготвянето на Технически проект.

Целта на Проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, подобряване отводняването на пътя с оглед осигуряване на безопасни условия за движение”, заяви Аврамова.

След проведена обществена поръчка на 11 март 2019 г. АПИ сключила договор с избрания проектант.

„Срокът за изпълнение на поръчката е 150 календарни дни. В рамките на срока проектантът следва да извърши геодезически измервания, конструктивно обследване и разработване на Технически проект за ремонт на девет големи съоръжения, инженерно-геоложки проучвания и изработване на цялостен инвестиционен технически проект. Стойността на подписания договор е 462 000 лв., като от тях 420 000 лв. са за проектно-проучвателни работи, а 42 000 лв. са за авторски надзор”, каза Петя Аврамова.

До края на месец май тази година предстои проектните материали по първия междинен етап да бъдат внесени в АПИ за разглеждане на Експертен технико-икономически съвет.

„След окончателното предаване на Техническия проект и приемането му от Експертен технико-икономически съвет в Агенцията, ще се търсят възможности за изпълнението на основния ремонт на път III-906 чрез включването на обекти в инвестиционната програма на АПИ”, каза Петя Аврамова.

Тя обаче не се ангажира с конкретни срокове за начало и за продължителност на евентуалния бъдещ ремонт на Дюлинския проход.

Галя Желязкова все пак благодари за „положителния отговор” и заяви, че ще очаква последващото включване на прохода в инвестиционната програма на АПИ.


В категории: Политика