Кои институции в Бургаска област критикува омбудсманът в доклад до парламента

Мая Манолова представи доклада си за 2018 г. пред парламента


463 жалби и сигнали от морския регион са подадени до Мая Манолова през 2018 г. 

463-ма граждани от Бургаска област са подали жалби и сигнали до Мая Манолова през 2018 г. Това става ясно от Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2018 г. Днес той бе обсъден по време на пленарното заседание на Народното събрание.

За цялата страна общо оплакванията до обществения защитник са били 12 890.

„Най-много оплаквания до институцията през изминалата година постъпват от София-град – 3109. Следват областите: Варна – 575 броя, Пловдив – 570 броя, Бургас – 463 броя, Стара Загора – 322 броя, Плевен – 316 броя, Велико Търново – 312 броя, Враца – 299 броя, Благоевград – 290 броя и Шумен – 267 броя”, сочи докладът, който е цели 378 страници.

„Относно общинските администрации и през 2018 г. преобладаващата част от жалбите се отнасят за големи общини и техни структури, в т.ч. за: Столична община (75) и районните администрации (66), Община Варна (23), Община Пловдив (14), Община Бургас (9), Община Велико Търново (7), Община Стара Загора (6) и др.”, пише още омбудсманът.

В секцията „Нарушаване на законови изисквания и неизпълнение на задължения от страна на държавни органи” са отчетени 224 жалби.

Посочени са два примера, единият от които е свързан с Бургаска област.

Граждани, обединени от инициативата „Свобода за Делфин”, са възмутени от бездействието на Министерството на туризма (МТ) и Община Царево по множество техни сигнали за нарушения, извършени през лятото на 2017 г. от наемателя (съгласно договор от май 2017 г., сключен с МТ) на морски плаж „Къмпинг Делфин”, находящ се в землището на град Ахтопол, община Царево”, информира омбудсманът.

Особена тревога буди фактът, че част от тези нарушения са констатирани и от Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас, Дирекция национален строителен контрол и Окръжна прокуратура-Бургас.

Независимо, че още през юли 2017 г. гражданите сигнализират кмета на Община Царево за проблемите, а РИОСВ и ДНСК изпращат преписките до него за предприемане на действия по компетентност, близо година по-късно нито институциите, нито гражданите са получили отговор. Едва след препоръки на омбудсмана кметът на Царево в лаконичен отговор информира, че наемателят премахва изградените в нарушение на изискванията дървена стълба и водопровод.

Без последствие за наемателя остава неизпълнението на задълженията му по договора и министърът на туризма не изпълнява поетия ангажимент към гражданите при установяване на нарушения да потърси основание за прекратяване на договора.”

За проблемите в арестите Мая Манолова констатира: „Следва да се отбележи, че дори в ремонтирани арести тоалетните не са преградени с твърда преграда до тавана, което не отговаря на европейските стандарти.

Неудачни реконструкции на парче са налице и в редица арести (ареста в гр. Враца, ареста в гр. Монтана, ареста в гр. Бургас и др.), което довежда до последващото им преместване в корпусите на затворите. Като неудачни могат да се оценят и реконструкции на преместени арести във Враца и Бургас поради разположени санитарни възли пред прозореца на помещенията и недостатъчна дневна светлина.”

През 2015 г. общо жалбите и сигналите от Бургаска област са били 215 (3,47% от всичките в страната); през 2016 г. са били 354 (3,33%), през 2017 г. – 438 (3,47%), и през 2018 г. – 463 (3,59%).

По време на дебата в парламента Мая Манолова бе похвалена, но се чуха и някои критики.

Според депутата от ГЕРБ Владимир Тошев, Манолова е свръхактивна и от една страна заслужава похвала. От друга, обаче, тя имала склонност да се предоверява на хора, които се жалват при нея.

Тошев посочи като пример неговия избирателен район (Видин), където водач на НПО и кмет на кметство подвеждали омбудсмана с недостоверни констатации.

Докладът на Мая Манолова бе одобрен със 78 гласа "за" и 3 "въздържал се". 


В категории: Политика