„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ ще продължи да инвестира в развитие на производството и екологията

Членовете на Обществения съвет за партьорство слушат отчета на Ильшат Шарафутдинов – председател на УС на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас”


Ръководството представи производствените резултати за 2018 г. пред Обществения съветЗа поредна година Общественият съвет за партньорство на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД  се събра в навечерието на коледните празници, за да обсъди важни въпроси, свързани с дейността на предприятието и развитието на региона. Ръководството на рафинерията представи производствените резултати за 2018 година и плановете за инвестиции за следващите три години. Дружеството продължава да инвестира в ново оборудване и технологии, които значително повишават производителността,  енергийните и екологични показатели на завода. Така, например, въведените в експлоатация през септември тази година в инсталация АД-4 нова пещ и котел-утилизатор, работещи на газ с висока чистота, доведоха до намаляване на емисиите на въглеродни, азотни  и серни оксиди с 33% при повишаване на енергийното КПД с 13%.

Отчетен беше напредъкът по Програмата за ликвидация на стари екологични щети, като добрата новина е, че изцяло е ликвидирано и рекултивирано така нареченото Първо окислително езеро, намиращо се недалеч от бургаския комплекс „Меден рудник“. До месеци обектът ще бъде окончателно завършен и одобрен от държавна приемна комисия. Изцяло са рекултивирани и лагуните на пристанищен терминал „Росенец“ и вече активно се ползват от прелетните птици, с които е известен Бургас, неговите езера и влажни зони. Предстои утилизацията на нефтосъдържащи отпадъци, останали на територията на завода от периода преди приватизацията, като вече има избран изпълнител по обществена поръчка. Очаква се одобрение на проектната документация от Междуведомствен експертен екологичен съвет, а от рафинерията изразиха надежда за скорошно начало и възможно най-бързото завършване на този етап от Програмата, което е в интерес и на завода, и на цялото общество.

Най-крупният инвестиционен проект на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, чиято реализация ще започне през идната 2019 г, е строителството на нов комплекс за производство на полипропилен.


Дружеството продължава да инвестира в развитието и професионалната квалификация на персонала си, както и в социална инфраструктура  и значими обществени проекти

Новите мощности ще позволят по-рационално използване на нефтената суровина и производство на нови полимерни продукти с висока добавена стойност, които да задоволят потребностите на вътрешния пазар от висококачествени и разнообразни съвременни марки полипропилен.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД представи дейността си и в областта на корпоративната социална отговорност. Дружеството продължава да инвестира в развитието и професионалната квалификация на персонала си, както и в социална инфраструктура  и значими обществени проекти. През 2018 са изградени четири нови детски площадки на територията на  гр. Бургас, подновена е и парковата мебел в парковете - Приморски, „Св.Троица“ и кв. „Банево“. Дружеството оказа съдействие в ремонта и модернизацията на ОУ „Христо Ботев“ в кв. Долно Езерово, ремонта и обновяването на площада в град Камено, закупуването на линейка за Община Камено. Финансова подкрепа получи и детската футболна школа при ФК „Нефтохимик“.

Членовете на Обществения съвет за партньорство на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД отбелязаха ползата от провежданите срещи, на които се обсъждат важни за региона въпроси и се раждат идеи за реализацията на проекти от взаимен интерес.

В категории: Бургас , Бизнес