Онкологичният център в Бургас ще има нова сграда и високотехнологично оборудване

С обновлението на КОЦ Бургас над 500 000 души в областите Бургас и Ямбол ще могат да се възползват от модерно медицинско обслужване


Финансирането по инициатива JESSICA е в размер на 7 334 000 лв. Това са 80% от бюджета на проекта

Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Бургас,  Регионален фонд за градско развитие АД и Експресбанк АД сключиха договор за финансиране по инициатива JESSICA за изграждане на отделение по нуклеарна медицина и брахитерапия, и закупуване на модерно медицинско оборудване. Инвестицията в размер на 7 334 000 лева се предоставят по равно от Регионален фонд за градско развитие АД и Експресбанк АД. 

Финансирането ще се използва за строителството на нова двуетажна сграда, локализирана до Диагностично консултативния център на КОЦ-Бургас. В нея ще бъде разположено отделението за нуклеарна медицина, за което по проекта ще бъдат закупени и SPECT-CT и PET-CT. С финансирането ще се осигури и автоматизирана терапевтична система за брахитерапия - основен метод на лъчелечение, който до този момент не се прилага в „КОЦ – Бургас” ЕООД и в по-голямата част от болниците в България. Характерното за него е, че източникът се поставя в близост, контактно до туморния процес и е възможно най-щадящия и високо ефективен метод за лечение, приложим при всички видове онкологични заболявания. „КОЦ Бургас” ще започне приложението му при  гинекологични, кожни тумори, рак на млечната жлеза, както и при рак на простатата. 

От КОЦ Бургас поясняват още, че нуклеарната медицина използва за диагностика и лечение открити радиоактивни изотопи, които намират приложение във всички области на медицинската практика – в онкологията, вътрешните болести, хирургия, нефрология, урология, ендокринология, хематология, лъчелечение и т.н. По разпределението на радиофармацевтиците в тялото, може да се определи не само формата и  размера, но и функционалното състояние на различни органи. Широко се използват т.нар. хибридни образни методи – Еднофотонна емисионна томография, комбинирана с компютърен томограф /SPECT-CT/ и позитронна емисионна томография, комбинирана с компютърен томограф /PET-CT/, при които се комбинират качествата на различни образни методи. 

Общият брой регистрирани болни с онкологични диагнози за 2019-а година в „КОЦ-Бургас” ЕООД са 31815 души, а новозаболелите само за 2018-а година са 2625 души. Към момента, пациентите на територията на Югоизточна България нямат възможност да извършват изследвания с PET-СТ. Най-близо такова изследване може да бъде извършено във Варна и Пловдив.

Обновлението на КОЦ Бургас с финансиране по ициатива JESSICA ще осигури по-адекватна и ранна диагностика на заболяванията, което от своя страна ще доведе до още по-успешното лечение на пациентите и напълно ще затвори цикъла на обслужването им в здравното заведение. 


В категории: Здраве