Върховният административен съд остави без разглеждане жалба, подадена от Политическа партия „Величие“ против решението на Централната избирателна комисия, с което са обявени резултатите от изборите за народни представители в 50-тото Народно събрание, съобщиха от пресцентъра на съда.

Върховните магистрати прекратяват производството по административното дело, тъй като жалбата е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане по следните съображения:

Според специалната разпоредба в Изборния кодекс споровете относно законността на изборите за народни представители и на избора на народен представител се решават от Конституционния съд.

НАП запорира имоти на Ивелин Михайлов от "Величие"

В случая жалбоподателят оспорва обявените изборни резултати от проведените на 09.06.2024 г. избори за народни представители на 50-тото Народно събрание, поради което разглеждането на жалбата от ВАС е недопустимо, предвид наличието на изрично уредени от законодателя специален ред и органи за иницииране и разрешаване на спор относно законността на обявените резултати от изборите за народни представители. По тези съображения върховните магистрати оставят без разглеждане жалбата като недопустима и прекратяват административното дело. Определението е окончателно.