Софийска районна прокуратура постанови незабавно отвеждане на лице във влошено психично състояние в лечебно заведение със спешен прием, където да бъде предаден на дежурен лекар за лечение.

Прокурорската преписка е образувана по повод подаден сигнал от бащата на задържания до Софийска районна прокуратура от 10.06.2024 г. и не е свързана с медийните публикации за нападнато дете от 17 юни, по отношение на които към настоящия момент няма докладвана преписка в СРП.

След справка е установено, че е налице идентичност на лицето от разпространените публикации в средствата за масова информация и гражданина, срещу когото е подаден сигнала от 10 юни. Става въпрос за лице, живущо в гр. София, спрямо което са налице данни, че страда от психично заболяване и е опасно за околните.

Столичанка сигнализира за мъж, извадил нож на деца

На 12 юни по указания на прокурор при Софийска районна прокуратура е възложена незабавна проверка, в рамките на която лицето е установено и задържано за предприемане на специализирани медицински грижи за овладяване на спешното му състояние.

Предстои да бъде преценена необходимостта от вземане на решение за провеждане на задължително лечение от страна на ръководителя на лечебното заведение, в което е настанен мъжът, с мотивирано искане до Софийски районен съд.

Разказ на детето, нападнато с нож от мъж в София