Централната избирателна комисия (ЦИК) реши да спре машинното гласуване в още 44 секции, в които ще се премине към хартиен вот. Това заяви зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.

В момента се изпраща информацията на районните избирателни комисии, за да бъдат информирани секционните избирателни комисии, и да преминат към гласуване с хартиени бюлетини. Преди това ЦИК спря машинното гласуване в още 12 секции в страната.

Матева уточни, че най-честите дефекти при машините са, че машината за гласуване е спряла, не отпечатва разписките, не работи печатащото устройство или картите не сработват.

Всички тези проблеми не могат да бъдат оправени от техниците. Затова ЦИК е решила да се премине към гласуване с хартиени бюлетини.

В страната се гласува с 10 516 устройства. Матева отбеляза, че спирането в 56 секции на машините за гласуване, е пренебрежимо малък процент.