Наблюдатели и застъпници ще могат да заснемат и излъчват в реално време броенето на гласовете в секциите след края на изборния ден.

Според решението на ЦИК видеозаснемането и видеоизлъчването може да обхваща действията на секционната избирателна комисия при установяване на резултатите от гласуването, процеса на броене на хартиените бюлетини за секциите, в които се гласува само с такива и  съставянето и попълването на секционния протокол с резултатите от гласуването в избирателна секция.

Подобна възможност се дава за първи път. Тя беше предвидена при последните промени в Изборния кодекс.

Разрешава се и видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време на процеса на предаване, приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство в районните избирателни комисии, но без да се затруднява работата на комисията и на изчислителния пункт.

Освен това видеозаснемането и видеоизлъчването се извършват при спазване на изискванията за защита на личните данни и на противоепидемичните мерки, въведени от министъра на здравеопазването и указанията за провеждане на изборите в условията на обявена извънредна епидемична обстановка.

Наблюдатели и застъпници нямат право да снимат избирателните списъци.