По-бърза, по-добра защита и контролът по прилагане на мерките за защита на жертвите да бъде по-добър предвиждат промените в закона за домашното насилие. Настоящият закон предвижда единствено съдебна защита, а е нужно с оглед бързина на реакцията, да има административна такава, за да може да се осигури на момента реакция от страна на мулти дисциплинарен екип от полицай, от психолог, от прокурор, смятат експеритте.

В момента има работна група към Министерството на правосъдието. Законопроектът скоро ще влезе за обсъждане в Министерски съвет. Пред GlasNews министър на правосъдието Надежда Йорданова обяви, че с тези законови промени ситуацията ще се подобри.

Вижте интервюто с министъра на правосъдието Надежда Йорданова:

 

Работната група, какво предвижда като промени? Като превенция? Ще има ли резултат според Вас?

Проектът за изменение и допълнение за защита от домашно насилие приключи. Това, което направи екипът на министерството, заедно с експерти беше да обобщим получените становища, в хода на общественото обсъждане по този проект на закон. Да се опитаме да намерим консенсунс между противоречивите становища по този законопроект, по който всъщност дискусията в България тече вече повече от две години. За да се намерят най-прагматичните, най-добрите, най-защитаващите решения. В момента подготвяме финансовата обосновка и другите аспекти, с които законопроектът да влезе в Министерски съвет. Считаме, че с тези законови подобрения, ситуацията ще се подобри.

Това означава ли, че жертвите на насилие ще получат по-добра защита?

Да. Жертвите на насилие ще получат по-бърза, по-добра защита и контролът по прилагане на мерките за защита ще бъде по-добър. Ние разширяваме защитените лица, ускоряваме процеса по подаване на разширена защита. Увеличаваме мерките за защита. Например освен забраната за физически контакт от страна на насилника към жертвата, ние предвиждаме възможност за забрана на всички видове контакт чрез телефон, интернет, каквито и да е видове комуникация. Предвиждаме задължение на насилника чрез програми, чрез които да преминава през контрол на гнева, със справяне с агресията.

С каква цел се прави това?

Това е, за да се намалят случаите на рецидив и мярка за защита. Предвижда се забрана за носене на огнестрелно оръжие, забрана за издаване на разрешение за носене на такова, спиране на разрешението за оръжие, забрана за боеприпаси и пиротехнически средства. И също така специфични мерки за децата, които са жертва на насилие или свидетели на насилие. Например, ако родителските права са дадени на родителя- насилник да може много бързо детето да бъде настанено при другия родител.

Това е много голям проблем, защото постоянно се водят такива съдебни битки между родителите и когато насилника има повече финансови възможности, той много лесно взима децата, освен чрез заплахи. Така децата остават при насилника и вероятно също са жертва на насилие?

Това е един много голям проблем и това, което ние предвиждаме е преди да се произнесе съда, да се направи оценка на риска, за да се оцени, коя е жертвата и  кой е насилникът. Защото вие много правилно казахте, понякога нещата не стоят така, както се твърди. Затова трябва да се направи тази оценка на риска. Колко е сериозна ситуацията, какви адекватни мерки трябва да бъдат наложени като защита в конкретния случай. Засилва се и служебното начало на съда. Няма да се разчита само на коя страна има по-добър адвокат и финансови възможности, като се въвежда съдът служебно да събере доказателствата. Също така и разширяваме безплатната правна помощ. Така че, все повече жертви да имат достъп до адвокат и то качествена адвокатска помощ, независимо от това дали имат финансова възможност да платят за това или не.

И едно от най-важните неща, които ще се променят. Това че регистър ще има, защото това също беше голям проблем?

Това е много важна мярка, въвеждането на регистър на случаите за домашно насилие. Той ще помогне в две посоки. Първо – статистика в България. Ние нямаме надеждна информация за броя на случаите, тежестта на случаите за домашно насилие. Имаме косвени, примерно колко заповеди има за защита от домашно насилие, колко обаждания на телефон 112 и подобни, но нямаме обща база данни. Ще решим този въпрос сега. Също в този регистър ще бъдат въведени установените случаи на домашно насилие. Жертва, насилник, какво е било съответното насилие, мерките, тежестта. Така, че ако не дай си Боже се стигне до последващи такива случаи, съдът, полицията и  прокуратурата да имат достъп до тази информация. Специализирано, незабавно да се вземе предвид. И като казах прокуратурата, въвеждаме възможност и прокуратурата да дава защита. Било то незабавно. Това е много важно, защото още повече ангажираме държавата в тези производства.

Досега само съдът решаваше дали да има защита?

Сега пак съдът ще решава да има защита, но и прокурора ще инициира това производство. Не само жертвата, но и прокуратурата, когато установи въз основа на сигнал или по друг повод, че има проблем.

По този начин и самите жертви да имат повече вяра в институциите и да подават сигнали, а не да се страхуват?

Да, има случаи, когато в районните прокуратури има сигнали, когато все още няма данни за престъпление, за което да се носи наказателна отговорност, но има ясни сигнали, че има проблем и че трябва съответното лице да получи защита, а няма какво да направят. Сега прокуратурата ще може да инициира такова производство за създаване на заповед за защита

Трябва ли да има по-сурови наказания за насилниците?

Сега в наказателния кодекс има предвидени по-тежки наказания в случаите на домашно насилие. Проблемът който е, че законодателят е изискал в случай на системност. Това означава  да има поне три случая на домашно насилие, и тогава това да води до по-тежко наказание. Драстичните случаи, които шокират обществото и наистина са много тежки, няма установена системност, било защото жертвата си е мълчала или нещата са избухнали изведнъж. Човек губи живота си веднъж, затова тук не може законодателят да налага по-тежко наказание. Това е въпрос, по който ние много задълбочено работим в Министерството на правосъдието и ще предложим конкретни решения, защото в случаите на физическо насилие не е нужно според нас да има системност, за да има по тежки наказания  и присъди. Има други случаи на насилие, психическо, икономическо, там законодателят трябва да подходи малко по-внимателно, но действително това е проблем върху който работим.

Кога влизат в сила тези мерки?

Надяваме се новите мерки, новите уредби, да влязат в сила от 1 януари 2023 година.