Според KIIS и Фондация „Демократични инициативи“ 61% от анкетираните украинци подкрепят (34,5% напълно и 26,6% частично) идеята Украйна да отправи искания срещу Германия за престъпленията на нацисткия режим.

31,5% от анкетираните не подкрепят тази идея. Тази идея има подкрепата на абсолютното мнозинство във всички макрорегиони на страната.

В същото време 55,3% от анкетираните подкрепиха (36,2% напълно и 19,1% частично) идеята Украйна да издигне искания срещу Русия за престъпленията на сталинисткия режим: депортиране на украинци и кримски татари.

35,7% не го подкрепиха.