България е на 68-мо място в класацията на страните по отношение на човешкото развитие, която се изготвя ежегодно от ООН. Организацията публикува подробен доклад за изследването на официалния си сайт.

Индексът на човешкото развитие (HDI) се изчислява на базата на три основни показателя:

- продължителност на живота;

- нивото на грамотност на населението на страната, за определяне на което се изчислява средният брой години, прекарани в обучение, и очакваната продължителност на обучението;

- стандартът на живот, изчислен чрез брутния национален доход на глава от населението по паритет на покупателната способност в щатски долари.

Проучването взема предвид и три допълнителни показателя: Индекс на човешкото развитие, коригиран за социално-икономическото неравенство, Индекс на неравенството между половете и Индекс на многомерната бедност.

Общо в класацията са представени 191 държави от света. На първо място експертите на ООН поставят Швейцария. Успехът му се дължи на високите доходи на населението и високата степен на равенство.

Норвегия е на второ място, а Исландия е на трето.

България е на 68-мо място, като дори Албания е преди нас. 

В дъното на списъка са Нигер, Чад и Южен Судан.