Системите за автоматизирано проектиране (CAD) дават възможност за създаване, модифициране, анализ и оптимизация на най-различни проекти с помощта на компютър. Този софтуер се използва от архитектите, аниматорите, графичните дизайнери, инженерите и още много други, за създаване и подобряване на техните проекти, както и за улесняване на работата с документацията.

Тук са събрани едни от най-добрите AutoCAD аналози за Linux към средата на 2019 година. Няма особени промени в сравнение с миналата година, но има някои нови моменти. Включени са както свободни, така и платени програми с подобни възможности.

Аналозите на AutoCAD в Linux

FreeCAD

FreeCAD е безплатна кросплатформена многоцелева 3D-CAD среда с отворен код за параметрично моделиране. Основно е предназначена за механичен дизайн, но намира приложение и във всички други области изискващи точно моделиране на 3D обекти. Възможна е работата както с помощта на графичен интерфейс, така и чрез терминал. Използва се концепцията на работно пространство, налична е геометрията на твърдото тяло, вградена е конзола за програмния език Python, има фреймуърк за създаване на скриптове и още много други неща. Това е един отличен софтуерен инструмент за създаване на 3D проекти от 2D модели и обратното. FreeCAD се счита за най-добрият безплатен аналог на програмата AutoCAD.

Програмата FreeCAD е включена в официалните хранилища на Ubuntu и може да се инсталира от Софтуерния мениджър. Който предпочита работа в терминал, командата е

sudo apt install freecad

LibreCAD

LibreCAD е свободна 2D-CAD система с отворен сорс код и графичен интерфейс, базиран на Qt4 и на различните Linux платформи може да изглежда малко по-различно. Програмата започна развитието си като форк на QCAD с име CADuntu. Към днешен ден тази програма включва множество инструменти за създаване на сложни 2D модели и е достъпна на повече от 30 езика.

Тази програма също е включена във всички официални Linux хранилища и може да се инсталира чрез Софтуерния мениджър или от терминала с помощта на командата

sudo apt install librecad

OpenSCAD

OpenSCAD е още една нелоша алтернатива на AutoCAD с отворен код за създаване на триизмерни обекти, която има версии за Windows, Linux и MacOS. Програмата е адресирана предимно към програмистите, понеже програмният прозорец за писане на сорс код се намира до визуалния редактор на моделите, което дава възможност за извършване на тънки настройки и сложни 3D модели.

За инсталиране на OpenSCAD в Ubuntu например, може да се използва следната команда

sudo apt install openscad

BRL-CAD

BRL-CAD също е програма с отворен сорс код, която се разработва вече от 30 години. Програмата е кросплатформена и поддържа високопроизводително рендиране с трасиране на лъчите, геометрия с интерактивно рендиране, визуален режим за редактиране на моделите и сценариите.

За инсталирането на BRL-CAD от официалните хранилища в терминала можете да въведете командата

sudo apt install brlcad

Най-новата версия на програмата може да се вземе като се изтегли deb пакета от официалния сайт или от sourcefoge

SOLVESPACE

Това е свободна CAD с отворен код за параметрично двумерно и триизмерно моделиране. Тя е написана на C++ и е достъпна за повечето платформи за персонални компютри. Програмата поддържа експортиране на 3D моделите като DXF и STEP файлове, анализ с помощта на STL, измерване на обеми, работа с измервания и ограничения, въвеждане на параметри чрез математически формули и изрази, и още много други.

Програмата я има в хранилищата на Ubuntu и може да се инсталира чрез Софтуерния мениджър. Както обикновено, терминалната команда е

sudo apt install solvespace

BricsCAD (платена)

BricsCAD е платена, съвременна кросплатформена CAD среда за 2D и 3D моделиране. Тя е специално създадена, за да помогне на потребителите да работят бързо и ефективно, но при минимум използвани ресурси.

BricsCAD може да се използва безплатно през първите 30 дни след нейното инсталиране.

LeoCAD

LeoCAD е свободен аналог на AutoCAD с отворен код, в който създаването на визуални модели става с помощта на LEGO блокчета. Програмата е оптимизирана за създаване на много големи модели. Възможно е създаването на сложни строителни конструкции. Да обърнем внимание, че тази програма няма никакво отношение към групата компании LEGO.

За инсталирането на програмата LeoCAD може да се използва командата

sudo apt-get install leocad

Siemens NX (платена)

Siemens NX е фирмено, гъвкаво и интерактивно програмно CAD осигуряване, което е създадено с цел ускоряване процеса на проектиране, моделиране и създаване на инженерни модели. Работната среда включва голям набор от инструменти, както и няколко отделни приложения за конкретни задачи. Например Catchbook с помощна информация, много полезна за начинаещите потребители.

DraftSight (затворен код)

DraftSight е безплатна CAD система със затворен сорс код, предназначена за двумерно моделиране. Поддържа няколко файлови формата и предлага удобен интерактивен графичен интерфейс с редица настройки, поддръжка на блокове, импорт и експорт, G-Code и още много други.

Версията DraftSight е безплатна за индивидуално ползване, но има и професионална и комерсиална версии, които предлагат повече възможности на потребителите. Програмата е включена в хранилищата на Ubuntu и може да бъде инсталирана чрез

sudo apt install draftsight

QCAD

QCAD е свободна кросплатформена CAD система с отворен код, предназначена за 2D моделиране и чертане. Тази програма е подходяща за изготвяне на технически чертежи и механични системи. Програмата поддържа работа със слоеве, групи от блокове, TrueType шрифтове, може да мащабира при разпечатване. Налични са над 40 инструмента за изготвяне на различни конструкции, 35 CAD шрифта и над 35 инструмента за различни модификации.

Програмата QCAD е включена в хранилищата и от терминала може да се инсталира с помощта на командата:

sudo apt install qcad

 

Разгледахме 10-те най-популярни CAD аналози за Linux към средата на 2019 година. Ако възнамерявате да се занимавате професионално или с лични цели с CAD системи, то този списък с програми може да ви помогне. Ако знаете още някоя от подобен род, споделете, за да умножим познанието.