Технологии

Не полицията, не горските, не доброволците, а кон подушил трупа на издирвания