Редица нарушения са били отчени при проверка на НЗОК в болница „Пирогов".

Проверени са 802 броя документи на пациенти, лекувани по четири клинични пътеки:

- „Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст”;

- „Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години”;

- „Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни операции“;

- „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения“.

Установени са следните нарушения:

· неспазен диагностично-лечебен алгоритъм;

· отчетена, но неизвършена дейност;

· заплащане на медицинска дейност от осигурени пациенти, която е била заплатена и от НЗОК;

· включени в „История на заболяването“ на осигурени лица медикаменти, които не са били отпуснати от аптеката на лечебното заведение;

· отчетена и заплатена дейност за пациенти, които не са лежали в лечебното заведение за периода на хоспитализация, отразен в „История на заболяването“. 

От НЗОК уточняват, че "Пирогов" следва да възстанови на Касата неоснователно получени общо 1 104 743.20 лв. 

Резултатите от извършената проверка ще бъдат предоставени на компетентните органи.