Международна група учени представи много необичайно изследване, в което те твърдят, че клюките невинаги могат да навредят на отношенията между хората. Понякога те могат да бъдат полезни, пише ScienceAlert.

Обсъждането на някого зад гърба му не е много добър начин за споделяне на информация между хората. Но според ново проучване, ако информацията, която споделяме, е базирана на истина, тя може да има положително въздействие върху отношенията ни с другите.

Такива изводи са направили трима учени от Холандия, Унгария и Китай на базата на математически модел на клюките.

Всъщност все повече изследвания демонстрират някои важни социални функции на клюките. Например, това може да бъде добър начин да се прецени надеждността на друг човек. Ако някой сподели невярна информация за друго лице и тези лъжи се разкрият, тогава този, който разпространява слуховете, може да загуби доверието си.

Но учените смятат, че ако някой сподели достоверна информация за друг човек, това може да повиши нивото на доверие между хората и ще допринесе за по-добро взаимодействие между тях.

Международна група учени представи много необичайно изследване, в което те твърдят, че клюките не винаги могат да навредят на отношенията между хората. Понякога те могат да бъдат полезни 

Учените Paul van Lange, Szabolcs Samado и Junhui Wu използваха математически модел на клюките под формата на триъгълник. В основата на триъгълника в единия ъгъл е самият клюкар, в другия - този, който слуша клюки, а в горната част - човекът, за когото се говори, докато го няма. Симулацията показа различни сценарии за развитие на събития, които са резултат от разпространяване на слухове.

Според учените клюкарите ще кажат истината, макар и зад гърба си, когато информацията за друг човек е тясно свързана със самия клюкар и може да повлияе на отношенията му с други хора. Но ако информацията по никакъв начин не влияе негативно на разпространяващия слухове, тогава тези хора най-често лъжат.

Според изследователите, ако клюкарят ще има някаква полза от предаването на грешна информация, тогава е по-вероятно да се възползва от тази възможност, ако това в крайна сметка доведе до по-силна връзка с лицето, на което се предава тази информация.

Във всеки случай това е само теория и тя се основава на факта, че получателят на всяка вярна или невярна информация ще повярва на това, което му се казва. Учените също смятат, че клюкарите могат да вземат решение да кажат истината или да излъжат, в зависимост от това как това ще се отрази на връзката им както с получателя на клюката, така и с този, когото обсъждат.

В същото време учените смятат, че клюкарят по-често ще лъже дори за наистина добрите намерения и действия на обсъждания, ако този човек е съперник в кариерата или в други отношения.

Появата на добри клюки зависи от това доколко те са полезни за човека, който разпространява слуховете, заключават учените.

Превод: GlasNews