Жена живее на улицата в Перник. В студа и без подслон. За това сигнализира жителка на града, която търси начин да ѝ се помогне. Тя апелира в социалната мрежа за съдействие като се обръща към кмета.

„Господин кмете, обърнете внимание на тази бездомна жена, студено е и ще вали, намерете ѝ сухо и топло място,“ написа тя.

Вероятно запозната със случая жена отвърна:

„Здравейте, многократно от Община Перник са правени опити жената да бъде настанена в приюта. Такива са правени и от Дирекция "Социално подпомагане". Тя обаче отказва всякаква комуникация с институциите и не желае да бъде настанена в приюта.“

„По изражението на лицето ѝ личи, че има някакви психични проблеми, изглежда напълно откъсната от реалността. Социалните трябва да бъдат уведомени,“ написа друга.

Често са случаите на хора, които не желаят да им бъде помогнато. Те най-често имат психични проблеми и не осъзнават риска, на който се излагат.

Надяваме се все пак да има реакция от отговорните институции.