Състоянието на пътната настилка на пътя Девин-Кричим-Стамболийски се влошава с всеки изминал ден. Неравностите по него са предпоставка за пътни инциденти, предупреди кметът на община Кричим Атанас Калчев. Той се обърна с предупреждение към жителите и преминаващите по трасето. Ето какво казва той: 

На вниманието на жителите на гр. Кричим и на всички транзитно преминаващи през нашия град!

Във връзка с лошото състояние на пътната настилка - надлъжни и напречни пукнатини, вдлъбнатини, частични пропадания, а на места и единични дупки на път III-866 Девин - Кричим - Стамболийски, който е част от републиканска пътна мрежа - изключително държавна собственост, включително и на участъка попадащ в урбанизираната територия на гр. Кричим, ви уведомявам, че общината НЯМА подписано споразумение с Агенция "Пътна инфраструктура" за съвместно финансиране, осъществяване на съвместни и по взаимна договореност дейности по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища преминаващи през урбанизираната територия на гр. Кричим. 

При отчитане интензивността на трафика по пътя, състоянието му ще се влошава все повече и риска от възникване на тежки ПТП-та ще става все по-сериозен за водачите на МПС-та, поради което, обръщам внимание да имат предвид, че при възникване на застрахователно събитие в резултат не само от състоянието на пътната настилка, а и по отношение всички други реквизити касаещи пътната безопасност - пътна маркировка, пътни знаци и други елементи регулиращи движението, да заявяват своите претенции по определения от закона ред към собственика на пътя - АПИ, която има задължения по изграждането, стопанисването, текущата поддръжка и всички други ясно разписани в Закона за пътищата задължения и правомощия.

В качеството ми на кмет на община Кричим и от името на ръководството на общината, категорично заявявам, че няма да допуснем, различно и избирателно интерпретиране на законодателството, както и неоснователни твърдения от страна на различни служители на АПИ, които не кореспондират с нормативната уредба и имат за цел да вменяват задължения и ангажименти на община Кричим по отношение на републиканския път в частта му в регулацията на населеното място.