Създадена е новата дирекция за правата на пациентите, съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването.

На днешното си заседание Министерският съвет одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, с които се създава нова дирекция за защита на правата на пациентите. За първи път от самото създаване на здравното министерство, в състава му ще има структура, пряко отговаряща на правата на пациентите.

Това е реална крачка към това пациентът да застане в центъра на здравната система, съобщават от Министерството на здравеопазването. Решението е в синхрон и с Конституцията, в  която се казва, че държавата защитава потребителя, който в случая е пациентът.

Лекарите от "Пирогов" прекратяват протестите си

Новата дирекция ще помогне не само в контрола по спазването на правата на пациентите, но ще може и да разработва методологии, програми, стратегии, както и да предлага промени в нормативни актове.

Функциите на дирекцията ще бъдат подпомагане министъра при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, свързани със защита правата на пациентите; участие в разработването на проекти на нормативни актове, стратегически документи и мерки от национално значение, необходими за прилагането на законодателството на Европейския съюз, свързани с правата на пациентите; координиране и участие в подготовката на рамкови позиции, указания, анализи, информация и становища във връзка с правата на пациентите от компетентност на министерството; координиране участието в срещи и форуми, организирани от институции на Европейския съюз, свързани с обмяна на опит и сътрудничество в областта на правата на пациентите, както и разработване и съгласува национални програми, стратегии и планове в областта на защита правата на пациентите.

Проф. Балтов: 4 дни лъжи на министър Кацаров, ще съдя него и заместниците му

Сред функциите на новата дирекция са планиране, организиране, подпомагане и координиране цялостната дейност на министерството в областта на защита правата на пациентите; подготвяне материали, документи и становища, извършване на анализи и предлагане на мерки за подобряване и защита на правата на пациентите; организиране извършване на последваща оценка на въздействието при прилагане на законодателството в областите на компетенции на дирекцията; осигуряване обслужване на дейността на Комисията за разглеждане на документи за признаване на организации за защита на правата на пациентите за представителни, Обществения съвет по правата на пациентите и на други съвети и комисии от областта на компетенциите на дирекцията. Функциите на дирекцията ще бъдат и участие в проверки по сигнали и в разглеждането на предложения, свързани с дейността на дирекцията; изготвяне анализи на нормативната уредба, свързани с правата на пациентите и  предложения за промени; участие в разработването на системи за оценка на качеството и на резултатите от медицинските дейности, извършени от лечебните заведения; изготвяне анализи на проведени проучвания относно удовлетвореността на пациентите, както и предоставя не на консултативна помощ по проблемите, свързани с правата на пациентите.

Веднага след обнародването на промените в Държавен вестник ще бъдат обявени конкурси за всяка от длъжностите в новата дирекция.

Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров призовава всички пациентски организации да информират своите членове за възможността, ако същите имат подходящо образование, опит и желание за работа в държавната администрация, в защита на правата на пациентите да подадат своите документи.