С 5% ще се вдигнат пенсии от 1 юли по "швейцарското правило", но увеличението няма да е за всички пенсионери, обяви днес служебният социален министър Гълъб Донев.

50-те лева към пенсиите – проблемни. А 5-те процента скок няма да е за всички

То няма да се отнася за хората, които получават тавана на пенсиите от 1440 лева.

Без увеличение ще са и част от хората, които са на минимален  размер от 300 лева. Тук причината е, че "швейцарското правило" се прилага върху действителния размер на пенсията към датата на осъвременяване - 31 декември 2020 г.

Така дори с тези допълнителни 5% част от тях няма да могат да минат размера на минималната пенсия от 300 лв. Те обаче получиха по-висок размер на пенсията още от 1 януари, като за тях увеличението бе с около 20%.

От 1 юли социалната пенсия за старост също ще се вдигне с 5% и ще стигне 148,71 лв., въпреки че за нея не прилага "швейцарското правило".

В четвъртък Надзорният съвет на Националния осигурителен институт взе решение да закръгли осъвременяването на 5%. Реалният размер на "швейцарското правило" е 4,8%. То се определя процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.