Ръст на опасните стоки за деца по пазарите са установили проверки от началото на годината. Като тенденция може да се отбележи повече открити несъответствия при кошари, легла и спални чували за най-малките, отчитат от Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Интересен вид стока, при която са открити несъответствия, са детските спални чувалчета, при които откритите несъответствия са свързани с липсата на стопери и заключващо устройство на ципа, липса на декларация за съпротивлението на топлопреминаване, липса на изискуемите предупреждения и информация за потребителя.

Получени са жалби и сигнали за стоки за деца като например детска кошара за игра, която се е счупила по време на употреба и е поставила детето в риск от нараняване. Преобладаващо несъответстващите продукти, забранени от КЗП, са внос от трети страни, предимно Китай и Турция.

Със стартиране на летния сезон инспекторите провеждат кампании, насочени към надуваемите артикули, стоките за деца и градинско и къмпинг оборудване.

От началото на 2021 г. до сега срещу рискове от придобиване на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото, са извършени общо 1010 инспекции, при които са съставени общо 43 акта за установяване на административни нарушения. Като цяло процентът на нарушения е относително постоянен, показва справка на КЗП, изготвена за "Монитор".

Най-често откриваните нарушения са несъответствия на стоките с нормативно установените изисквания за безопасност, пуснати на пазара стоки без извършени изпитвания за оценка на безопасността, липсата на етикет за производител, вносител и съществени характеристики на стоките, липса на документи за проследяване на стоките, както и за липсата на предварителна информация преди придобиване на стоките.

Проблемите при проверките е проследяването на стоките по веригата на доставка, тъй като производителите и вносителите не осигуряват условия за проследяване на стоката чрез маркировка върху стоката или опаковката, за да може да бъде идентифицирана.

От друга страна, дистрибуторите, участващи в процеса на реализация на стоката, обикновено предоставят документи за произход, в които най-често стоките не са идентифицирани и са описани като видове групи: обувки, блузи, изделия от пластмаса, комплекти и др., което затруднява проследяването на конкретните стоки по веригата.

Връщаме стоката, ако е опасна!

Ако опасна стока стигне до потребителя, той има право да я върне на търговеца и да получи обратно парите си за нея, включително да получи съдействие за това от контролния орган.

Всяка стока, която не отговаря на нормативно установените изисквания за безопасност, се счита за опасна и следва да бъде забранена нейната реализация. Безопасността се оценява чрез лабораторен анализ или чрез визуална инспекция на нейните характеристики от експерти, които извършват оценка на риска, допълват от КЗП.