Търговският регистър постанови отказ за вписване на новоназначените от министъра на земеделието и храните членове на съвета на директорите на Напоителни системи ЕАД.

На 5 юли те са направили пореден опит да се впишат, след като подадоха Заявление А1 за вписване на новото ръководство.

Уволнената шефка на „Напоителни системи” Снежина Динева се обърна към екипа си

Припомняме, че предишното им заявление до Регистъра за промяна на обстоятелства бе спряно с четири съдебни определения.

Тогава земеделският министър хвърли цялата вина за тежкото състояние на държавното дружество върху освободената от него вече директорка Снежина Динева, но не си призна, че проблемите в дружеството идват от липсата на ръководство, за което отговорността е изцяло негова.

Днес обаче самият Търговски регистър отказа вписването на новото ръководство, като установи, че решението на едноличния собственик на капитала на дружеството в лицето на министър Бозуков противоречи на устава на дружеството, където ясно е посочено, че дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите, който се състои от 5 членове и те са вписани в Търговския регистър.

Също така е приложен протокол от решение на съвета на директорите, с който е избран за изпълнителен директор д-р Димо Чопков. Този протокол също е признат от ТР за недействителен, тъй като 4 от лицата посочени в него, че взимат решения, не са вписани в ТР за членове на Съвета на директорите.

На 5 юли тази година новото ръководство  на "Напоителни системи" ЕАД заедно с министър Бозуков са приели и нов Устав на дружеството и са подали в ТР заявление образец Г1, с което искат вписването му. Разликата между стария и новия Устав на дружеството е в броя на членовете на съвета на директорите.

Запознати коментират, че най-вероятно от земеделскито министерство искат да поправят грешката си, след като не можаха  да освободят ръководството на дружеството законосъобразно и го поставиха в хипотеза  "без  ръководство". Идеята им била да увеличат броя на членовете на Съвета на  директорите от 5 на 9 и така новите четирима да могат да се впишат в Търговския регистър и именно новите петима да взимат бъдещите решения без участието на четиримата стари членове.

Преди минути Търговският регистър отказа и вписването на нов Устав с мотив, че лицето, подало заявление Димо Чопков, няма представителна власт.

И към днешна дата отново държавното дружество е без ръководство, без платени заплати и осигуровки на работниците и служителите и предстои да научим от МЗХГ кой ще е виновен този път за ситуацията в Напоителни системи.

Отстраненият директор на „Напоителни системи" ще съди земеделския министър