Уволнената от служебния кабинет на Стефан Янев шефка на „Напоителни системи” Снежина Динева се обърна към екипа на дружеството, с който е работила няколко години и с който са направили възможно дружеството да стане за първи път в историята му бенефициент по европрограми. Повод за думите й са одобрените 24 проекта на стойност близо 107 млн. лв. на „Напоителни системи“ ЕАД по подмярка 4,3 от ПРСР:

Когато работиш със сърце и душа! Благодаря на целия екип на “Напоителни системи” ЕАД, с които в продължение на няколко години направихме възможно дружеството да стане за първи път в историята му бенефициент по европрограми! Благодаря на предишното ръководство на министерство на земеделието, защото осъзнавайки необходимостта от рехабилитация на държавния хидромелиоративната фонд, направи възможно кандидатстването на “Напоителни системи” по подмярка 4.3 и в националния план за възстановяване и устойчивост!

Това е единствената възможност за реално намаляване на разходите на дружеството, а с това и намаляване на цената на услугата доставка на вода за напояване на българските земеделски производители. Само с реализация на рехабилитацията българските земеделци могат да станат конкурентноспособни на европейските пазари!

Надявам се искрено, че няма да бъде спрян и проектът на “Напоителни системи” в националния план за възстановяване и устойчивост, защото с него се осигурява вече рехабилитация на 90% от държавния хидромелиоративната фонд! Служебното правителство трябва да е наясно с фактите, а не да се хвърлят голословни твърдения!

Абсолютно всички обекти в него разполагат с положителни становища за допустимост съгласно Закона за опазване на околната среда! Считам за редно и да отбележа, че към април 2021 г. проектът вече светеше в “зелено” и бяхме изпълнили всички указания на ЕК! И всичко описано дотук е работа от няколко години на “изчегъртаните” и “некомпетентните”!!!

Още веднъж благодаря на всички, които дадохме сърце и душа да изправим “Напоителни системи” и да променим историята му!

Припомняме, че Динева пое ръководството на дружеството в изключително тежък момент, с милиони левове задължения към контрагенти и към държавата.

Те бяха платени и което направи възможно Напоителни системи, да кандидатства за европейско финансиране, с ясна мисъл и действия за развитието на сектор "напояване", за развитие на земеделските производители и на икономиката на страната.

С реализиране на проектите по подмярка 4.3 ще се постигне потенциална икономия на вода с минимум 50%, като наред с това ще се създаде възможност за земеделските производители за увеличаване на поливните площи с минимум 200 000 дка.

Уволнената шефка на „Напоителни системи” Снежина Динева обвини в лъжа министър Бозуков