Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри заседанието на Областната комисия по безопасност на движението, а заместник областният управител Нурие Црънгалова ръководи работната част на заседанието.

На него бяха одобрени Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Разград за 2018 г. и План-програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата през 2019-2020 г. Документите са съгласувани с Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, предстои да бъдат публикувани на интернет сайта на Областна администрация-Разград с цел публичност и прозрачност и дейността на Областната комисия. Подобни документи, но на общинско ниво, трябва да подготвят и общинските комисии по безопасност на движението.

На заседанието на Областната комисия по безопасност на движението бе представена информация от част от общините по отношение на изпълнение на предписанията за пешеходните пътеки в област Разград вследствие на проверки, извършени миналата година в цялата страна по разпореждане на Главния прокурор. Част от представителите на общинските управи обясниха, че основните нередности по пешеходните пътеки в техните региони са били свързани с изтриване на боята, миналата година са освежени, но отново са избелели. Заместник областният управител Нурие Црънгалова посъветва местните управи да използват по-качествена боя, за да не се налага толкова често да се освежава маркировката. От Община Лозница съобщиха, че предстои в изпълнение на предписанията да поставят 52 пътни знака, за което вече са получили оферта и са предприели действия. В Община Самуил пешеходните пътеки са 4 на брой, те нямат пешеходен светофар и предстои на част от тях да бъде опреснена маркировката след приключване на улични ремонти. Поради интензивния трафик частично износени са маркировките на петте пешеходни пътеки в Община Цар Калоян. В писмена информация от Община Исперих уведомиха Областната комисия, че препоръките относно 23-те пешеходни пътеки в общината са спазени с изключение на това, че част от тях нямат поставен надпис „погледни“.

На заседанието на Областната комисия по безопасност на движението бе инициирано сформирането на комисии за проверка на състоянието на изкуствените неравности по пътищата в региона. Това става вследствие на писмо от Председателя на Управителния съвет на Института за пътна безопасност. Комисиите ще са на общинско ниво с участието на представители на Областно пътно управление. До края на юли те ще трябва да приключат проверките, а срокът за отстраняване на пропуските ще е края на септември. По предварителна информация в Община Кубрат изкуствените неравности са 15, в Разград – 36, в Лозница – 6, в Цар Калоян – 2, в Завет – 7, в Исперих – 7, в Самуил – 5.
От ОДМВР-Разград апелираха общинските управи да реагират своевременно на сигналните писма, които им изпраща полицията относно установени нередности по отношение на безопасността на движението, тъй като ако не получат отговор в 30-дневен срок, по закон трябва да съставят акт на местната управа.

На заседанието бе представена информация от БЧК-Разград по отношение обучението на населението за оказване на първа помощ на пострадали граждани при ПТП през 2019 г.

В края на заседанието представители на общините представиха и проблеми с лошо състояние на различни пътни участъци. Директорът на Областно пътно управление инж. Людмил Янев отговори, че няма отпуснати средства за закърпване на дупки по пътя Разград – Кубрат в участъка Топчии – Каменово, допълни обаче, че проектът за ремонт на този участък е вече готов. Янев съобщи още, че в момента се кърпят участъци от пътя Пороище – Лозница и с това предвидените за тази дейност средства в бюджета на ОПУ-Разград се изчерпват.