На 28.06.2019 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – фирма „Гранекс“, складове „Холидей“ ЕООД; с. Градина; с. Островче; СПА Комплекс – Островче; с. Трапище; с. Тръбач; с. Чудомир; с. Сейдол; с. Манастирско; с. Синя вода; Базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на с. Градина, с. Манастирско, с. Синя вода и с. Островче.

В периода 24.06.2019 – 28.06.2019 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – Стопански постройки на ЕТ „Ками-97“, ЕТ „Мидия“; улиците „Мидия“, „Полк. Марков“, „Сребърна“, „Силиврия“ и „Ал. Стамболийски“ 50.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на ТП „АПК“, ТП „Зърнобаза“, ТП „ТКЗС“, ТП „Художници“, ТП „Оранжерии“, ТП „Йотов“, ТП „Персей“, ТП „Булкоп“, ТП „Рока“, ТП „Ник-Транс“, ТП „Логис-Транс“, БКТП „Биовет“, ТП „Солети“, ТП „Големия юг“; улиците „Странджа“, „Битоля“, „Лозенград“, „Велес“, „Криволак“, „Люле Бургас“, „Китка“, „Костур“, „Кратово“, „Дойран“, „Бабуна“, „Щип“, „Кресна“ , „Каймакчалан“, „Перистър“, „Дъбрава“, „Плиска“, „Мелник“, „Странджа“, „Енос“, „Абоба“, „Мидия“, „Сребърна“ и „Силиврия“.

На 28.06.2019 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сваленик; с. Костанденец – улиците „Ив. Вазов“, „Д. Чинтулов“, „Витоша“, „В. Левски“, „Г. Делчев“, „Л. Гецов“, „Яне Сандански“, „Г. С. Раковски“, „З. Стоянов“, „Хр. Ботев“, „Ал. Стамболийски“, „Рила“, „Хан Омуртаг“, „Сребърна“, „Хърцойна“, „Ален мак“, „Пробуда“, „Хъшове“, „Славяни“, „Индже войвода&quo t;, „Крали Марко“, „А. Константинов, „П. Берон“, „Абритус“, „Освобождение“, „Баба Тонка“, „Райна Княгиня“, „А. Кънчев“, „Хаджи Димитър“, „В. Априлов“, „Хан Аспарух“, „Страхил Войвода“, „Станке Димитров“, „Хан Крум“, „Ивайло“, „Спартак“, „Ресен“, „Опълченска“, „Еделвай“ и „Кокиче“; Помпени станции на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посочените селища.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на в останалата част на с. Костанденец, гр. Цар Калоян; ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища..

В периода 26.06.2019 – 03.07.2019 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – ТП „ТКЗС“, Бензиностанция „Де ЛОЯ“ ООД, „ТРЕЙДНЕТ Варна“ ООД, Работилница „Ц. Драгомиров“, „ЕТА СЕКАМ“ – автосервиз, работилница „Ахмед Топчу“,Стопански двор – Божидар Иванов.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на ТП „АПК“, ТП „Зърнобаза“, ТП „ТКЗС“, ТП „ТКЗС“, ТП „Художници“, ТП „Оранжерии“, ТП „Йотов“, ТП „Персей“, ТП „Булкоп“, ТП „Рока“, ТП „НИК-ТРАНС“, ТП „Логис-Транс“, БКТП „Биовет“, ТП „Солети“, ТП „Големия юг“, ВС „МВР“; улиците – „Странджа“, „Битоля“, „Лозенград“, „Велес“, „Криволак“, „Люле Бургас“, „Китка“, „Костур“, „Кратово“, „Дойран“, „Бабун а“, „Щип“, „Кресна“, „Каймакчалан“, „Перистър“, „Дъбрава“, „Плиска“, „Мелник“, „Странджа“, „Енос“, „Абоба“, „Мидия“, „Сребърна“, „Силиврия“, „Полк. Марков“ и „Ал. Стамболийски“.