Кандидат-пенсионери опитват да получат високи пенсии, като представят фалшив стаж. Това са показали проверки на Националния осигурителен институт.

Схемата е засечена в Перник, като в нея се използват фалшиви документи за стаж, уж натрупан в някои от бившите държавни предприятия. От началото на 2019 г. досега от пернишкото звено на НОИ до районната и окръжната прокуратура в Перник са подадени 14 сигнала за подобни измами. Във връзка с тези сигнали са постановени 11 осъдителни решения или присъди, посочиха от НОИ.

В десет от случаите се използват документи от завод за локомотивостроене от края на 80-те години и от бивш строителен конгломерат. При проверка обаче е установено, че част от хората, всъщност са работили при условията на първа категория труд, преди да са навършили пълнолетие и същевременно са били ученици в редовна форма на обучение.

Същите фирми се ползват и за друга измама. Инспекторите установяват, че представените удостоверения обр. УП-2 и обр. УП-3 от 2000 г. са антидатирани - тоест не отговарят на утвърдените за посочената година образци. Цитирани са и нормативни документи, които към 2000 г. не са съществували в правния мир - в началото на ХХ век е действал Кодексът за задължително обществено осигуряване, а не влезлият в сила след това, но посочен в документите, Кодекс за социално осигуряване (КСО). Посочен е и БУЛСТАТ, издаден чак през 2011 г.

Други кандидат-пенсионери пък забравят, че са получавали обезщетение от НОИ за безработица, и подавайки документи за пенсия включват стаж, който преди това липсва от досието им, пише Труд.

В хода на разследването са разпитани двама бивши директори на една от фирмите, като единият от тях твърди, че познава лицата, срещу които се водят съдебните производства и даже посочва къде са работили, докато другият не познава нито един от тях и според него фирмата не е имала почти никаква дейност след 1990 г.

Няколко граждани при подаване на заявление за отпускане на пенсия прилагат документи за осигурителен стаж и доход, издадени от голяма минна компания. Извършени са съответните проверки и се оказва, че тези хора не фигурират в предадените в осигурителния архив на НОИ разплащателни ведомости. Подадени са сигнали до районна прокуратура, като лицата са осъдени за ползване на неистински документи.

Класацията по наглост печели транспортна фирма с назначени над 40 служители на висок осигурителен доход, показват данните на НОИ. За част от тях са подадени документи за изплащане на обезщетения за безработица и временна нетрудоспособност. Оказва се обаче, че над 90% от назначените шофьори нямат шофьорска книжка от съответната категория и задължителното за професионалните водачи удостоверение за психологическа годност и др. Но и това не е всичко - дружеството няма регистриран нито един автомобил.

До МВР и прокуратурата пък са подадени сигнали за 24 лица - еднолични собственици или съдружници в над 600 дружества. Установено е, че част от дружествата подават данни за високи осигурителни доходи, но не са внасяни дължимите вноски и е налице свързаност, както между собствениците на дружествата, така и между хората, за които са подавани данни.