- А мен ще ме вземеш ли в Париж? - жена пита мъжа си, който ще заминава командировка.
- А ако трябваше да пътувам до Пилзен, вероятно щеше да ми предложиш да си взема каса бира с мен?...