На 11 април „мъртвото“ слънчево петно AR2987 изригна. То отдели огромно количество енергия под формата на радиация и предизвика и коронално изхвърляне на маса (включващо плазма и слънчев материал). Очаква се и двете да връхлетят Земята утре (14 април) и да предизвикат както геомагнитна буря от клас G2, така и силни полярни сияния в горната атмосфера на планетата.

Слънчевите петна представляват тъмни региони по повърхността на Слънцето. Те се образуват от интензивните магнитни потоци в интериора на звездата. Слънчевите петна са временни и могат да съществуват от няколко часа до цели месеци.

Идеята за „мъртво“ слънчево петно е по-скоро поетична, отколкото научна, казва Филип Джъдж, слънчев физик от Обсерватория за голяма надморска височина (HAO) към Националния център за атмосферни изследвания (NCAR). Конвекцията на Слънцето обаче кара тези слънчеви петна да се разпадат. От тях остават единствено тихи региони от повърхността на звездата с разстроен магнетизъм.

Понякога, казва Джъдж в имейл пред Live Science, тези „слънчеви петна могат да се „рестартират““. На по-късен етап (дни, седмици) в същия регион се появява повече магнетизъм, сякаш в конвекционната зона се е образувала някаква слабост (или под повърхността на Слънцето има нестабилен регион, който е особено добър в генерирането на магнитни полета).

Каквото и да е бъдещето на AR2987, на 11 април в 5:21 ч универсално време то отдели енергия под формата на слънчево изригване (от клас ). Подобни изригвания могат да се случат, когато плазмата и магнитните полета над слънчевите петна са подложени на някакъв стрес. Джъдж казва, че те се ускоряват отвътре навън, тъй като ако се насочат към интериора на Слънцето, ще се сблъскат с плътен материал.

Короналното изхвърляне на маса от 11 април. Източник: NASA/SDOAIA

Obekti.bg също пише, че слънчевите изригвания от клас C се срещат сравнително често и рядко оказват някакво влияние върху Земята. Понякога обаче, какъвто е случаят с това от 11 април, те са придружени от коронални изхвърляния на маса, които представляват масивни изхвърляния на плазма и магнитни полета от Слънцето, които пътуват през космическото пространство с милиони километри в секунда. Слънчевите изригвания от клас C рядко предизвикват коронални изхвърляния на маса. Дори и това да се случи, въпросните изхвърляния са бавни и слаби.

Когато короналните изхвърляния на маса ударят магнитното поле, обграждащо Земята, заредените частици от Слънцето могат да преминат по магнитните линии, водещи началото си Северния и Южния полюс, и да си взаимодействат с газовете в атмосферата. По този начин се отделя енергия под формата на фотони и се образуват изключително красивите полярни сияния.

Първоначално се смяташе, че короналното изхвърляне на маса от понеделник ще предизвика слаба (G1) геомагнитна буря, която може да засегне сателитните комуникации и да предизвика леки смущения в електрозахранването. Сега обаче прогнозата за 14 април е за умерена (G2). На 15-и пък можем да очакваме буря от клас G1. Що се отнася до сиянията, те вероятно ще бъдат видими и на по-ниски височини от обичайното.

Какво означават G1 и G2?

Националната агенция на океанските и атмосферни изследвания (NOAA) на САЩ е разработила петстепенна скала от G1 до G5 за оценка на всяка геомагнитна активност, което дава възможност за количествена оценка на очакваните въздействия на Земята. Тази скала е важна за хората, които управляват енергийни и комуникационни системи, или за тези, които просто се наслаждават на преследването на полярното сияние. Затова знанието кога слънчевите бури ще предизвикат геомагнитна активност са важни.

Ниво G2 се смята за умерено. Според NOAA в енергийните системи на високи ширини може да възникне напрежение, а продължителните G2 бури могат да причинят повреда на трансформаторите. Геомагнитните бури от ниво G2 са средно около 360 в 11-годишния слънчев цикъл.

В момента Слънцето се намира в слънчев цикъл 25 – 25-ият, откакто започват формалните му наблюдения през 1755 г. Броят на слънчевите петна в този цикъл се увеличава. Очаква се да има най-много през 2025 г., което означава, че по това време можем да очакваме както повече слънчеви бури, така и повече сияния.

Източник: Science Alert