Бал. Графинята се обръща към поручик Ржевски:
- Поручик, не мога да разбера защо дамите търпят Вашите пошлости?
Поручикът гордо отговаря:
- Това е така, мадам, защото думата ми никога не се разминава с делото...