Деца изпълняват пиесата Червената шапчица
вълкът - Червено шапчице къде отиваш ?
шапката - На гости на баба да и донеса сирене!
учителката - Нее, децааа по-студено го кажете!
вълкът - Ч-ч-ч-черввено-о-о шап-п-пчице къд-д-де отиваш-ш-ш?
шапката - Н-н-н-а-а гости на б-баба-а-а!
учителката - не децааа по-народноо!
вълкът - Червенооооооооо шапчи-ииицееее къдеее отиваааш (съпровод на гайда)
шапката - На гостиииииии на бабаааааа (съпровод на гадулка )
учителката - не децааа по-съвременно!
вълкът - Ама ей пу*ко де отиваш ма пача грозна?!
шапката - Ко бучиш ве, отивам при дъртата да й гепам пенсията!