Община Разград откри процедура за предоставяне на концесия с предмет "Реконструкция и модернизация на стадион "Лудогорец Арена", неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера". Това съобщават от общинската администрация. Документацията за участие се получава до 29 август в стая 413 на община Разград след заплащане на 200 лева. Офертите се подават до 31 август, те ще бъдат отворени на 2 септември в зала 102 на общината. Стадионът е с площ 42 662 кв. м. На територията му са построени 14 сгради с обща застроена площ 3 264 кв. м. Обектът е собственост на общината. Във връзка с изпълнение на условията на концесията се предлагат мероприятия, които да станат елемент на задължителна инвестиционна програма. Първия етап е със срок на изпълнение първите пет години за срока на концесията, която обхваща реконструкция, модернизация и въвеждане в експлоатация на Сектор "А" и Сектор "В". Втория етап обхваща реконструкция, модернизация и въвеждане в експлоатация на Сектор "Г". Изпълнението на всички тези мероприятия е включено в концесионния договор като задължение на концесионера и неизпълнението им е свързано със съответните санкции за него, се посочва в указанията за участие в процедурата. Участникът в процедурата за предоставяне на концесията трябва да членува в Българския футболен съюз като професионален футболен клуб и да притежава лиценз за участие в "А" футболна група, издаден за спортно-състезателната 2015/2016 година. Трябва да има и регистриран основен капитал не по-малък от 2 500 000 лв. Кандидатите за участие в процедурата трябва да представят 100 000 лв. гаранция за участие под формата на внесен депозит или банкова гаранция. Годишното концесионно плащане е в размер не по-малък от 13 961 лв. без ДДС. Максималният срок на концесията ще бъде 35 години./БТА Коментирай